ตอน 36 สิ่งที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา ASP.NET

ไปหน้าแรก | สารบัญ | Laploy.comระเบียนบทความ | บทความจากลาภลอย

เว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาบางตอนในหนังสือ "เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET" ครอบคลุม บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 (ในหนังสือมี 21 บท) เนื้อหาใน Blog อาจอาจแตกต่างจากในหนังสือเพราะเป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้ตรวจแก้ขัดเกลา (edit)

กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละบท

กดที่นี่เพื่อไปยังเว็บบอร์ด ถาม-ตอบ 

 

 

สิ่งที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา ASP.NET

เมื่อเราเขียนและทดสอบ web app เสร็จแล้ว เมื่อจะเปิดใช้งานจริงเราจะนำ web app ของเราไปติดตั้ง (deploy) ใน server เพื่อให้ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถใช้งาน web app ของเราได้ โดยใน server ที่เราไปติดตั้งนั้นจะต้องมีสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของ ASP.NET web app อยู่แล้ว web app ของเราจึงจะสามารถทำงานได้

โดยทั่วไปแล้วเราเขียนและทดสอบ web app ในเครื่องของเราเอง ดังนั้นเราจึงต้องจำลองเครื่องของเราให้เป็นเหมือน server ด้วย ซึ่งในเครื่องของเราต้องมีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

 • web server : หากท่านใช้ Windows XP ก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้ เพราะอันที่จริง Windows XP ก็คือ Windows NT รุ่นล่าสุดที่มี server และ service ต่างๆ มาให้ครบ รวมทั้ง IIS ด้วย
 • .NET Framework : เราต้องติดตั้ง .NET Framework ซึ่ง download ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ ในหนังสือนี้จะอ้างถึง version 2.0 เป็นหลัก
 • สิทธิในการใช้เครื่อง : คือมีสิทธิที่จะปรับตั้งการรักษาความปลอดภัยของไฟล์หรือ folder ในเครื่องนั้นให้รันโปรแกรมได้ อ่าน-เขียนได้ ถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่อง และไม่ได้ใช้ folder ใน network share ก็จะมีสิทธิทำได้อยู่แล้ว
 • หากต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบ Microsoft SQL Server ก็ต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL server ไว้ด้วย (ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้จะใช้ access database file จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง MS-SQL server)
 • หากต้องการให้โปรแกรมสามารถส่ง email ได้ต้องติดตั้ง SMTP server ไว้ด้วย

 

สรุปเรื่องสิ่งที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา ASP.NET

 • เครื่อง server ต้องมีโปรแกรม Windows Server (จะใช้ XP หรือ Vista ก็ได้) IIS และ .NET Framework ติดตั้งไว้
 • เครื่อง client มีเพียง web browser (เช่น Internet Explorer, Opera หรือ Mozilla FireFox) ก็สามารถเปิดหน้าเว็บแบบ ASP.NET ได้

 

โครงสร้างเว็บไซต์ ASP.NET

โครงสร้างในที่นี้หมายถึงโครงสร้างของการเก็บไฟล์และ folder แม้เราจะเก็บไฟล์โดยจัดโครงสร้าง folder อย่างไรก็ได้ แต่ ASP.NET ได้กำหนดโครงสร้างที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกของผู้พัฒนา web app ดังนี้

 • หน้า default: หน้า default เหมือนหน้า index.htm หรือ homepage เป็นหน้าที่จะถูกเรียกให้ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ป้อนพิมพ์ URL เว็บไซต์ของท่าน หากท่านไม่ระบุเป็นอย่างอื่น หน้า default จะเป็นไฟล์ชื่อ default.aspx
 • App_browsers: เป็น folder เก็บไฟล์นามสกุล .browser ซึ่ง ASP.NET ใช้เก็บลักษณะเฉพาะและข้อจำกัดของ browser ต่างๆ
 • App_Code: เป็น folder ทำหน้าที่เก็บ source code พวกโปรแกรม utility หรือคลาส หรือ object ต่างๆ (เช่นไฟล์นามสกุล .cs, .vb, และ .jsl)
 • App_Data: เป็น folder ที่ใช้เก็บไฟล์ข้อมูลทั่วไปเช่น MDF, XML และฐานข้อมูล
 • App_GlobalResources: เป็น folder ใช้เก็บไฟล์แบบ resources (คือไฟล์นามสกุล .resx และ .resources) ที่เป็นส่วนกลางของทั้งโปรแกรม
 • App_LocalResources: เป็น folder ใช้เก็บไฟล์แบบ resources (คือไฟล์นามสกุล .resx และ .resources) ที่เป็นของเฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งหรือ user control ตัวใดตัวหนึ่ง
 • App_Themes: เป็น folder ใช้เก็บไฟล์แบบ .skin, .css และไฟล์ภาพที่ใช้ประกอบกันเพื่อกำหนด Theme และ Skin ของเว็บไซต์
 • App_WebReferences: เป็น folder ใช้เก็บไฟล์แบบ .wsdl, .xsd และ .discomap ไฟล์สามชนิดนี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ web service
 • Bin: เป็น folder ใช้เก็บไฟล์แบบ .dll ซึ่งเป็น assembly ที่ถูกคอมไพล์เป็น MSIL แล้ว ปรกติแล้วจะเป็น control หรือ component หรือโค้ดอื่นๆ ที่โปรแกรมต้องใช้อ้างถึง (shared code)

 

โครงสร้าง directory (โฟลเดอร์) ต่างๆ ของเว็บไซต์ ASP.NET ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อมาตรฐานที่ ASP.NET รับรู้

 

สรุปเรื่องโครงสร้างเว็บไซต์ ASP.NET
• โครงสร้างการเก็บไฟล์ของเว็บไซต์แบบ ASP.NET มี folder ที่มีชื่อเฉพาะถูกกำหนดไว้แล้ว
• ไฟล์ assembly (ไฟล์นามสกุล .dll) ต้องถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Bin
• เราอาจเก็บไฟล์ฐานข้อมูลแบบ access ไว้ในโฟลเดอร์ App_Data หรือ โฟลเดอร์ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ก็ได้

ตอนต่อไป : ไฟล์ชนิดต่างๆ ใน ASP.NET

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: