ส.ค.ส. ๒๕๕๑

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุธศักราช ๒๕๕๑

ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านหนังสือ "เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET" และผู้อ่านบลอกทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในการนำ OOP ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนวิธีคิดจากแบบเดิมเป็นแบบ OOP และประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชา OOP ดังที่ท่านมุ่งหวังไว้ทุกประการ

ด้วยความเคารพ

ลาภลอย วานิชอังกูร

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: